Aktuality

Výzva na publikovanie

Redakcia časopisu Medea - Studia mediaevalia et antiqua s potešením vyzýva študentov a mladých vedeckých pracovníkov na posielanie príspevkov do pripravovaného XXIII. ročníka. Časopis sa primárne zameriava na obdobie staroveku a stredoveku (do 16. storočia). Radi prijmeme príspevky týkajúce sa tohto obdobia z rôznych odborov, ako napríklad histórie, archívnictva, archeológie, religionistiky, klasických jazykov, etnológie, muzikológie, literatúry, slovanských filológií či východoázijských štúdií, etc. Uzávierka na posielanie príspevkov je 29. februára 2020 a posielať ich môžete na e-mail časopisu medea.redakcia@gmail.com.